Người chụp 'Người chặn xe tăng Thiên An Môn' mong dân Hong Kong an toàn
Người chụp 'Người chặn xe tăng Thiên An Môn' mong dân Hong Kong an toàn