"Ông Đinh La Thăng còn bị bắt thì Tướng CA có là gì"