Phi công ‘cuống quýt’ tìm cách điều khiển trước khi máy bay của Lion Air rơi
Phi công ‘cuống quýt’ tìm cách điều khiển trước khi máy bay của Lion Air rơi