Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tự tin vẫn được ông Trump ủng hộ
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tự tin vẫn được ông Trump ủng hộ