CNN kiện Trump vì 'cấm cửa' nhà báo Jim Acosta
CNN kiện Trump vì 'cấm cửa' nhà báo Jim Acosta