Hun Sen bác bỏ thông tin về thỏa thuận quân sự ngầm với Trung Quốc
Hun Sen bác bỏ thông tin về thỏa thuận quân sự ngầm với Trung Quốc