Ông Trần Lưu Quang: 'Ma túy bắt ở TP.HCM quy ra tiền không đếm nổi số 0'
Ông Trần Lưu Quang: 'Ma túy bắt ở TP.HCM quy ra tiền không đếm nổi số 0'