Đô đốc Mỹ quan ngại về khả năng tàu ngầm Kilo của Nga
Đô đốc Mỹ quan ngại về khả năng tàu ngầm Kilo của Nga