Quân đội Mỹ tuyên bố sẵn sàng hành động ở Venezuela 'khi được mời'
Quân đội Mỹ tuyên bố sẵn sàng hành động ở Venezuela 'khi được mời'