New Zealand : Thủ phạm vụ xả súng tại Christchurch bị buộc tội sát nhân
New Zealand : Thủ phạm vụ xả súng tại Christchurch bị buộc tội sát nhân