Thủ tướng Pakistan Imran Khan lần đầu tiên công du Hoa Kỳ
Thủ tướng Pakistan Imran Khan lần đầu tiên công du Hoa Kỳ