Chang Jeen Kim, TGĐ Công ty KL Texwell Vina trốn về Hàn Quốc nợ lương 1.900 công nhân