Giáo hoàng sẽ thăm Bình Nhưỡng nếu nhận được lời mời
Giáo hoàng sẽ thăm Bình Nhưỡng nếu nhận được lời mời