Sáng 18-1-2019 vệ tinh MicroDragon do Việt Nam chế tạo phóng lên quỹ đạo
Sáng 18-1-2019 vệ tinh MicroDragon do Việt Nam chế tạo phóng lên quỹ đạo