IS tuyên bố đã lập một tỉnh ở Ấn Độ, thực hư ra sao?
IS tuyên bố đã lập một tỉnh ở Ấn Độ, thực hư ra sao?