Đô đốc Mỹ lo ngại khả năng chiến tranh với Trung Quốc
image001