Cùng một lúc, Việt Nam "đối tác chiến lược" với 12 nước
image001