Trung Quốc đáp 2 máy bay quân sự xuống Vành Khăn
image001