Bắc Kinh: Mỹ phóng đại ''thách thức quân sự của TQ''
Bắc Kinh: Mỹ phóng đại ''thách thức quân sự của TQ''