Cái "bẫy khủng" đánh cá chung của Trung Quốc hay Philippines?
image001