Sau vụ đảo nhân tạo đuổi máy bay Philippines, Duterte "lên lớp" Bắc Kinh
Sau vụ đảo nhân tạo đuổi máy bay Philippines, Duterte "lên lớp" Bắc Kinh