Hai khu trục hạm tên lửa Mỹ áp sát Đá Vành Khăn ở Trường Sa
Hai khu trục hạm tên lửa Mỹ áp sát Đá Vành Khăn ở Trường Sa