AMTI: 'Đội tàu phá hoại nhất của Trung Quốc trở lại Biển Đông'
AMTI: 'Đội tàu phá hoại nhất của Trung Quốc trở lại Biển Đông'