Đối mặt lời kêu gọi từ chức, Trưởng đặc khu Hongkong Carrie Lam chỉ xin lỗi
Đối mặt với lời kêu gọi từ chức, Trưởng đặc khu Hongkong Carrie Lam chỉ xin lỗi