TQ ngang ngược công bố kế hoạch phát triển căn cứ ở Hoàng Sa
TQ ngang ngược công bố kế hoạch phát triển căn cứ ở Hoàng Sa