Bộ Ngoại giao Mỹ: 'đường lưỡi bò' ở Biển Đông của TQ 'vô lý và phi pháp'
Bộ Ngoại giao Mỹ: 'đường lưỡi bò' ở Biển Đông của TQ 'vô lý và phi pháp'