Hà Nội trao công hàm phản đối Trung Quốc đâm chìm tàu cá VN gần đảo Phú Lâm
Hà Nội trao công hàm phản đối Trung Quốc đâm chìm tàu cá VN gần đảo Phú Lâm