Trung Quốc bắt đầu tập trận kéo dài 1 tháng ở Biển Đông
Trung Quốc bắt đầu tập trận kéo dài 1 tháng ở Biển Đông