Nguyễn Đức Chung Ct. Hà Nội tố cáo tổ chức phản động trong lẫn ngoài, chia rẽ tình Việt-Trung
image010