Nghi vấn UFO từng được Đại Việt sử ký toàn thư ghi nhận?
image010