Bùi Tín và Tô Hải: 'Những ngọn nến thắp sáng'
Bùi Tín và Tô Hải: 'Những ngọn nến thắp sáng'