Chỉ có con "sâu chúa" mới dám và vượt mặt Quốc hội
Chỉ có con "sâu chúa" mới dám và vượt mặt Quốc hội