Về phóng sự của VTV và nỗi lòng người cứu trợ vùng lũ
Về phóng sự của VTV và nỗi lòng người cứu trợ vùng lũ