Thu Phương, Tuấn Ngọc sẽ hát cùng Trọng Tấn ở "Chuyện của mùa đông"?
Thu Phương, Tuấn Ngọc sẽ hát cùng Trọng Tấn ở "Chuyện của mùa đông"?