Năm mới nhớ lại cuộc phỏng vấn cựu Tướng Nguyễn Cao Kỳ về vụ Nghĩa trang Biên Hòa
Năm mới nhớ lại cuộc phỏng vấn cựu Tướng Nguyễn Cao Kỳ về vụ Nghĩa trang Biên Hòa