Dân Biểu Lowenthal trình Nghị Quyết Tháng Tư Đen, treo cờ VNCH tại Quốc Hội Hoa Kỳ
Dân Biểu Lowenthal trình Nghị Quyết Tháng Tư Đen, treo cờ VNCH tại Quốc Hội Hoa Kỳ