Đã đến lúc "dứt khoát bỏ khái niệm ca khúc trước 1975"?
Đã đến lúc "dứt khoát bỏ khái niệm ca khúc trước 1975"?