Hà Văn Thùy: Phê bình bài "Đôi điều về Văn Hóa VN" của Sử gia Trần Quốc Vượng
Hà Văn Thùy: Phê bình bài "Đôi điều về Văn Hóa VN" của Sử gia Trần Quốc Vượng