Nhà báo Bùi Tín: 'Hoa Xuyên Tuyết chính là khát vọng tự do'
Nhà báo Bùi Tín: 'Hoa Xuyên Tuyết chính là khát vọng tự do'