Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ cảnh báo về hành động của đảng CS Trung cộng
Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ cảnh báo về hành động của đảng CS Trung cộng