Thượng nghị sĩ Úc bị đập trứng vào đầu
Thượng nghị sĩ Úc bị đập trứng vào đầu