3.000 tay súng IS đầu hàng tại thành lũy cuối cùng ở Syria
3.000 tay súng IS đầu hàng tại thành lũy cuối cùng ở Syria