Úc công nhận tây Jerusalem là thủ đô Israel
Úc công nhận tây Jerusalem là thủ đô Israel