Lại phát lộ thêm bãi cọc ở Hải Phòng nghi liên quan trận chiến Bạch Đằng 1288
Lại phát lộ thêm bãi cọc ở Hải Phòng nghi liên quan trận chiến Bạch Đằng 1288