Diễn viên đóng vai người tình của Trịnh Công Sơn
Diễn viên đóng vai người tình của Trịnh Công Sơn