Ông Phúc họp báo: "ASEAN chắc chắn không muốn phải chọn bên nào"
Ông Phúc họp báo: "ASEAN chắc chắn không muốn phải chọn bên nào"