Thủ tướng Phúc, Đại sứ Kritenbrink coi bộ cũng "mê" nhạc Trịnh
Thủ tướng Phúc, Đại sứ Kritenbrink coi bộ cũng "mê" nhạc Trịnh