Khi Đồng Minh Nhảy Vào

13 Tháng Năm 201612:39 SA(Xem: 18352)

"BÁO VĂN HÓA-CALIFORNIA" THỨ  SÁU 13  MAY  2016

Kính mời quý thân hữu, quý dồng huong tham dự buổi giới thiệu cuốn sách

 

KHI ĐỒNG MINH NHẢY VÀO

2:00PM Chủ Nhật, ngày 15 tháng 5, nam 2016

Tại Rose Center Theater – 14140 All American Way, Westminster, CA. 92683

 

Nguyễn Tiến Hưng      

                                                        ***                               

1955 - “Ta phải tiến tới và phải lao vào” (We should proceed and take the plunge)

                                  Ngoại Truởng Foster Dulles, ngày 1/1/1955.                                                             

1975 - “Ta phải rút ra cho lẹ và ngay bây giờ” (We should get out fast and now)

                                             Ngoại Truởng Henry Kissinger, ngày 17/4/1975.

 

Với hầu nhu toàn bộ Hồ so Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ dài 7,000 trang mới duợc giải

mật gần nam nam nay (13/6/2011), Nguyễn Tiến Hung huớng dẫn dộc giả di thẳng vào

phòng họp của các nhà làm chính sách tại Washington, Sàigòn, Paris dể theo rõi những

bàn bạc, tính toán về cuộc chiến Việt Nam trong suốt thời gian từ khi Thế Chiến II kết

thúc, qua Chiến tranh Đông Duong I, rồi tới Đệ Nhất Cộng Hòa.

       

 Đọc cuốn sách này dộc giả sẽ thấy buổi bình minh của Nền Cộng Hòa (“The First

Day”) thật là huy hoàng, rực rỡ. Tiếp theo là “nam nam vàng son 1955-1960”: xây dựng

và phát triển trong hòa bình, dua Miền Nam tới chỗ vuon lên – kinh tế học gọi là diểm

take-off dể trở thành một cuờng quốc tại Đông Nam Á. 

       

 Qua những thang trầm của lịch sử, có lúc ta dã di xuống, nhung rồi lại di lên, và

còn di nhanh hon nữa. Nói chung thì ở cấp cao nhất: 7 Tổng thống Mỹ - dứng trên bình

diện lý tuởng tự do - dã nhất mực ủng hộ VNCH, nhung một phần là vì chính chúng ta,

và một phần lớn là vì cấp duới trong các chính quyền Hoa Kỳ dã tính toán hon thiệt

một cách thiển cận nên dã làm hỏng dại sự: HENRY I (Henry Cabot Lodge) dã thông

dồng và thúc dẩy một số tuớng lãnh phá nát nền Đệ Nhất Cộng Hòa. Rồi dến HENRY

II (Henry Alfred Kissinger) phản bội, bức tử nền Đệ Nhị Cộng Hòa, dẫn dến ngày cuối

cùng  thê luong ảm dạm – “The Last Day.” Nhu vậy là hai dao phủ, hai nền  Cộng  hòa.

      

Nói tới phản bội, tác giả viết thêm một phần dể cập nhật hóa cuốn KĐMTC, nói về

hậu quả nặng nề mà những nguời Mỹ - kể cả chúng ta – dang phải gánh chịu theo sau

việc dồng minh tháo chạy dể deo duổi chính sách ‘Mở Cửa Bắc Kinh, Đóng Cửa Sàigòn.’

Bây giờ thì Trung Quốc hùng mạnh, de dọa cả Á Châu cả Mỹ, bởi vậy Mỹ phải “xoay

trục” cho thật nhanh, cho nên Mỹ di rồi Mỹ lại về. Nhung lần này khi trở về với Á Châu

Thái Bình Duong Mỹ dã có duợc kinh nghiệm về những sai lầm trong những thập niên

truớc, cho nên sẽ không có chuyện tháo chạy một lần nữa.

     

 Đọc xong cuốn sách này, dộc giả sẽ có một cái nhìn khác về lịch sử. Sau 40 nam, dã

tới lúc chúng ta phải vuợt lên khỏi những ám ảnh còn lại của quá khứ dể nhìn vào tuong

lai với niềm tự hào. Tự hào về những cố gắng vuợt mức, những dóng góp lớn lao của

chính chúng ta trong suốt ba thập niên 1945 – 1975./

01 Tháng Giêng 2016(Xem: 8194)
Một năm đã qua đi với rất nhiều biến động trên thế giới cũng như tại Việt Nam. Trong ngày cuối năm dương lịch 2015, RFI Việt ngữ đã đề nghị tiến sĩ Phạm Chí Dũng, một nhà quan sát thời cuộc sắc sảo ở Saigon, thử đưa ra những dự báo về chính trường năm tới.
22 Tháng Mười Hai 2015(Xem: 6805)
17 Tháng Mười Hai 2015(Xem: 7359)
06 Tháng Mười Hai 2015(Xem: 7926)