Happy Birthday Nhạc sĩ Anh Bằng & Lê Dinh

08 Tháng Chín 201412:00 SA(Xem: 3239)
“VĂN HÓA MAGAZINE” THỨ BA 09 SEP 2014

Happy Birthday

Kính chúc 2 huynh trưởng Anh Bằng + Lê Dinh vui vẻ, vui vẻ sống lâu thiệt là lâu, sống dai nhách như chewing gum để cho ông 7 Obama USA và me-sừ PM Canada Stephen Harper sợ chơi à nhen...

VietHai Tran

image066
image067

Happy Birthday, Phước Như Đông Hải, Thọ Tỉ Nam Sơn.
image068

image070

Anh Bằng, Việt Hải, Lê Văn Khoa, Phan Anh Dũng, Lê Dinh.
image071
Trần Việt Hải, Los Angeles