Thông báo của Mạng Lưới Nhân Quyền VN

07 Tháng Bảy 20227:36 SA(Xem: 2556)

VĂN HÓA ONLINE – TỪ LITTLE SAIGON - THỨ NĂM 07 JULY 2022

Ý kiến/Bài vở vui lòng gởi về:  lykientrucvh@gmail.com


THÔNG BÁO KÊU GỌI ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN GIẢI NHÂN QUYỀN VIỆT NAM NĂM 2022


image003Ts Nguyễn Bá Tùng, Chủ tịch MLNQ VN.


Thông Cáo Báo Chí

Ngày 1 Tháng 7 Năm 2022


THÔNG BÁO KÊU GỌI ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN

GIẢI NHÂN QUYỀN VIỆT NAM NĂM 2022


Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam (MLNQVN) sẽ nhận đề cử ứng viên cho Giải Nhân quyền Việt Nam (GNQVN) năm 2022 từ nay đến ngày 30 tháng 9 năm 2022.


GNQVN được thành lập vào năm 2002 và được trao hàng năm cho các cá nhân hoặc tổ chức tại Việt Nam đã có những đóng góp xuất sắc trong việc bảo vệ và thúc đẩy quyền con người. GNQVN cũng là cơ hội để người Việt Nam trên khắp thế giới thể hiện tình đoàn kết và hỗ trợ đối với những người tham gia đấu tranh không ngừng cho các quyền cơ bản và công lý cho người dân Việt Nam.


Kể từ khi thành lập, GNQVN đã được trao cho 53 cá nhân và 5 tổ chức tại Việt Nam. GNQVN năm 2021 đã được trao cho Gia đình Bà Cấn Thị Thêu, gồm Bà Cấn Thị Thêu và hai người con là Trịnh Bá Phương và Trịnh Bá Tư; người hoạt động môi trường Đinh Thị Thu Thủy; và tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Túc.


MLNQVN rất mong nhận được nhiều đề cử xứng đáng từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. Kết quả tuyển chọn sẽ được công bố chính thức vào giữa tháng 11 năm2022.


Tiêu Chuẩn Tổng Quát  


- Phải là một cá nhân hoặc tổ chức đang hoạt động tại Việt Nam;

- Đã có thành tích đấu tranh bất bạo động vì nhân quyền cho người dân Việt Nam;

- Việc đấu tranh của họ đã tạo được ảnh hưởng tích cực tại quốc nội cũng như ở hải ngoại.


Thủ Tục Đề Cử 


- Mỗi cá nhân hay đoàn thể có thể đề cử nhiều ứng viên; tuy nhiên Ban Xét Giải không cứu xét việc tự đề cử;

-  Nên sử dụng mẫu đơn đề cử (đính kèm); tuy nhiên Ban Xét Giải cũng chấp nhận thư đề cử có đầy đủ chi tiết cần thiết;

-  Hồ sơ đề cử nên bao gồm các tài liệu hỗ trợ, như các bài viết, phát biểu của người được đề cử hoặc tài liệu đã hoặc chưa xuất bản về người hoặc tổ chức được đề cử. 


Xin gởi hồ sơ đề cử về MLNQVN trước ngày  30/9/2022 theo địa chỉ: 


Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam

8971 Colchester Ave.

Westminster, CA 92683 - U.S.A.

Email: vnhrnet@vietnamhumanrights.net


Giải Nhân Quyền Việt Nam Năm 2022 Mẫu Đơn Đề Cử 


1. Tóm tắt tiểu sử người hoặc tổ chức được đề cử:   

2. Quá trình họat động có liên quan đến nhân quyền Việt Nam: (Các công tác đã thực hiện, tác phẩm đã phổ biến, gian khổ đã chịu đựng, thành tích được tuyên dương...)     

3. Tên và địa chỉ những người mà Ban Xét Giải có thể liên lạc để biết thêm chi tiết về người được đề cử nếu cần. 

4.  Tên người hoặc tổ chức đề cử: 

Địa chỉ:

Điện thọai:

Email:
06 Tháng Mười Một 2022(Xem: 1696)