Phạm Anh Dũng: Hôn Anh Nồng Nàn

13 Tháng Hai 20239:16 SA(Xem: 1454)

VĂN HÓA ONLINE – NGHỆ THUẬT – THỨ HAI FEB 13, 2023

Ý kiến/Bài vở vui lòng gởi về Email: lykientrucvh@gmail.com


Phạm Anh Dũng: Hôn Anh Nồng Nàn 


(thơ Trần Xuân Dũng, nhạc Phạm Anh Dũng) 


Ngọc Quy hát, Quang Đạt hòa âm, Đào Cận video:  


https://www.youtube.com/embed/F4cvDdtSplo


Những sáng tác của Trần Xuân Dũng:
Thơ 28 Sao (1967)
Như Sóng Thần Lên (thơ sử 1990)
Chiến Sử Thủy Quân Lục Chiến (2007)
Quân Y Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa (2000)
Sống Chẳng Còn Quê (2018)


Văn Học Quân Đội (2019) 


Phạm Anh Dũng


http://phamanhdung.wordpress.com/


https://phamanhdung1.blogspot.com/


TinhCaPhamAnhDung+unsubscribe@googlegroups.com.


https://groups.google.com/d/msgid/TinhCaPhamAnhDung/CAJx-_ijn8ono8ua5RvKchUAh1rSGZ71QtRi%3D_Y7%2BDcM4KVxbPg%40mail.gmail.com.


https://www.youtube.com/embed/F4cvDdtSplo

image023
25 Tháng Giêng 2023(Xem: 1737)
06 Tháng Giêng 2023(Xem: 1669)
20 Tháng Mười Hai 2022(Xem: 1567)