Đặng Tiến và thân hữu Văn Nghệ Sĩ

10 Tháng Tám 201412:00 SA(Xem: 4905)

Đặng Tiến và thân hữu Văn Nghệ Sĩ

Mời xem trang mới: Đặng Tiến
http://phannguyenartist.blogspot.com/2014/07/ang-tien.html

 van-hoc-nghe-thuat-11-august-2014-1

06 Tháng Mười 2015(Xem: 4610)
15 Tháng Sáu 2015(Xem: 16063)
01 Tháng Ba 2015(Xem: 5391)
Nhà văn Võ Phiến sinh năm 1925, năm nay ông tròn 90 tuổi. Với số tuổi ấy, ông không những là một trong những nhà văn thọ nhất của Việt Nam mà còn là người có một sự nghiệp văn học dài nhất, hơn cả nửa thế kỷ.