Lá thư Paris: Prochaines activités

20 Tháng Mười 20199:08 SA(Xem: 4155)

VĂN HÓA ONLINE - VĂN HÓA - THỨ HAI 21 OCT 2019


Lá thư Paris: Prochaines activités


Sinh-hoạt sắp tới - Prochaines activités (Birth-operation forthcoming - Prochaines activites)


From: lehdao2013@gmail.com


SINH HOẠT:


image062image064image066image068

image070

2019


Kêu Gọi Đề Cử Ứng Viên Giải Nhân Quyền Việt Nam Năm 2019


Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam - Vietnam Human Rights Network


01.09-01.12.2019 :


Cuộc Thi Việt Văn do Phong-Trào Việt Hưng tổ-chức


Tâm-Tình Người Việt trước Hiểm-Họa Xâm-Lăng của Tàu Cộng


thivietvan@phuc-hung.org


18-19-20.10.2019 : R.F.A.


VOICE


18.10.2019 : Berlin : Trò Chuyện với Cộng-Đồng


19.10.2019 : Mönchengladbach : Hát Cho Đồng-Bào Tôi


20.10.2019 : Weissenhorn : Đại-Nhạc-Hội Gây Qũy


19.10.2019 : IXELLES


Khai-Giảng Lớp Học Việt-Ngữ


Trẻ Việt


Chaussée de Boondael, 520, B-1050 Ixelles


20.10.2019 : BUSSY-ST-GEORGES


Tết Trung Thu


Ái-Hữu Người Việt tại Bussy


Gymnase Maurice Herzog, Bd des Genêts, Bussy-St-Georges


20.10.2019 : LIEGE


Journée du Bouddhisme


Chùa / Pagode Tuệ Giác, Rue de l'Espoir, 2, B-4030 Liège


20.10.2019 : MCLEAN


Chương-trình Tinh Hoa Nước Việt 2019


Mclean Highschool, 1633 Davidson Road, Mclean, VA 22101


20.10.2019 : PARIS


Bữa Cơm Gây Qũy


Việt Tân


Paroisse Notre-Dame d'Espérance, Salle Anizan, rue de la Roquette, 47


F-75011 Paris


27.10.2019 : LIEGE


Bữa Cơm Chay


Chùa / Pagode Tuệ Giác, Rue de l'Espoir, 2, B-4030 Liège


02.11.2019 : OSLO


Hội-Luận Chính-Trị


Việt-Nam Quốc Dân Đảng


Sandvika Folkets Hus BA, Skytierdalen 2, Sandvika


16.11.2019 : BRUXELLES


Lễ Mừng Tân Khoa


Hội Chuyên-Gia Việt-Nam - Phân Hội Bỉ


Association des Professionnels Vietnamiens de Belgique - VPS


16.11.2019 : LIEGE


À la Croisée des Cultures


La Maison de la Laïcité d'Angleur et la Communauté vietnamienne de Liège


Maison de la Laïcité d'Angleur


Place Andréa Jadoulle, 14 à 4031 Angleur


16.11.2019 : TORONTO


Đêm Văn-Nghệ Dạ-Vũ Gây Qũy Hội Chợ Tết và Học-Bổng Toronto


Hội Cao Niên Toronto


Lazzurra Hall, 80 Regina Road, Unit 23, Woodbridge, ON


30.11.2019 : MONTREAL


Tiệc Gây Qũy Hội Chợ Tết


Cộng-Đồng Người Việt Quốc-Gia Vùng Montréal


Restaurant Ruby Rouge, 1008, rue Clark, Montréal, Qc H2Z 1J9


04.01.2020 : LIEGE


Văn-Nghệ - Dạ-Vũ - Karaoké - Gây Qũy Xây Chùa Quảng-Đức Toulouse


Château de Péralta, rue de l'Hôtel de Ville, 6,B-4031 Angleur


01.03.2020 : PARIS


Bữa Cơm Từ-Thiện


Maison Saint-Léon, Place du Cardinal Amette, 11, F-75015 Paris
19 Tháng Ba 2020(Xem: 4241)
11 Tháng Hai 2020(Xem: 4306)
09 Tháng Hai 2020(Xem: 4483)
29 Tháng Mười Hai 2019(Xem: 4453)
20 Tháng Mười Hai 2019(Xem: 4525)
10 Tháng Mười Hai 2019(Xem: 4211)
30 Tháng Mười Một 2019(Xem: 4095)
25 Tháng Mười Một 2019(Xem: 3827)
11 Tháng Mười Một 2019(Xem: 4219)